E-mail:info@mebelkowo.com.pl| Telefon: 509 019 699
Basket_selected
Twój koszyk:0,00 zł
Ilość sztuk: 0

Polityka prywatności. Polityka plików cookies.


Polityka prywatności sklepu Mebelkowo.pl (zwanego dalej: Mebelkowo.pl) została stworzona w celu przedstawienia zasad, stosowanych przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Serwisu.


I. Administrator danych osobowych

§1.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Parkietu Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81 B lok. A 16, 00 – 382, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000361601.


II. Dane osobowe

§2.

1.Dane osobowe podawane w procesie rejestracji oraz obsługi zamówień są przetwarzane i przechowywane w sposób zapewniający ich pełną ochronę.

2.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji obsługi usług, w oparciu o uzyskaną zgodę.

§3.

1.Administrator oświadcza, iż nie udostępni żadnych danych osobowych osobom trzecim, bez zgody Użytkownika.

2.Administrator zapewnia Użytkownikom możliwość aktualizacji danych.

§4.

Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania danych Użytkownika przypadkach gdy:

a. Użytkownik posiada nieuregulowane saldo rozliczeniowe wobec Administratora, jednakże nie dłużej niż do momentu jego uregulowania,

b. Użytkownik dopuścił się naruszenia postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, do czasu wyjaśnienia tych okoliczności oraz ewentualnego zakresu odpowiedzialności.

§5.

Dane osobowe podawane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celach:

a. kontaktu z Użytkownikiem w ramach usług świadczonych przez Administratora,

b. przesyłania Użytkownikowi materiałów o charakterze informacyjno - handlowym.

§6.

Administrator oświadcza, iż dane Użytkownika mogą być udostępniane organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


III. Prawa i obowiązki Użytkownika

§7.

Rejestracja

1.Użytkownikami w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2.W celu dokonania Rejestracji, Użytkownicy wypełniając formularz rejestracyjny, powinni podać co najmniej poniższe dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, nazwę użytkownika oraz koniecznie lub ewentualnie hasło.

3.Nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4.Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła sklepu Mebelkowo.pl.

5.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność, wobec osób trzecich oraz Administratora, za wszelkie działania lub brak działań, wykonane przy użyciu Nazwy Użytkownika oraz jego hasła.

§8.

Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych danych Administrator może wymagać dodatkowej weryfikacji danych lub odmówić rejestracji w serwisie.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, podanych Użytkownika.

§9.

Zakończenie procesu Rejestracji zostaje potwierdzone informacją przesłaną na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. W celu aktywacji swojego konta Użytkownik powinien skorzystać z linku aktywującego znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail.

Aktywowanie niniejszego linku jest tożsame z zawarciem umowy o świadczenie usług przez Administratora w ramach sklepu Mebelkowo.pl

§10.

1.Użytkownik przysługuje prawo do posiadania tylko jednego Konta Użytkownika.

2.Użytkownik nie ma możliwości przeniesienia praw i obowiązków swojego Konta Użytkownika na osobę trzecią.

§11

1. Administrator informuje, iż w sklepie Mebelkowo.pl wykorzystywane są narzędzia do gromadzenia danych statystycznych w celu poprawy funkcjonowania.


IV. Postanowienia Końcowe

§15.

1.Polityka Prywatności stanowi integralna część Regulaminu sklepu Mebelkowo.pl.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.


V. Polityka plików "cookies"

Poniższe informacje przedstawiają politykę plików cookies w obrębie sklepu internetowego mebelkowo.pl

A. Czym są pliki „cookies”?

Pliki typu „cookies” to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 B. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych (bez personalnej identyfikacji użytkownika), zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 C. Jakich plików „cookies” używamy ?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Wyróżnić można szczegółowy podział cookies, ze względu na:

 a) rodzaje cookies ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

I. Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać

II Funkcjonalne - są ważne dla działania serwisu: służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika; służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w pliku cookie może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej; służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo;

III Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe lub statystyczne

 b) ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika:

I Cookies tymczasowe (session cookies) - cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu

II Cookies stałe (persistent cookie) - nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny

 c) ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies:

I. Cookie własne (first party cookie) - cookie umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona

II. Cookie zewnętrzne (third-party cookie) - cookie umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny

 d) ze względu na cel jakiemu służą:

I Konfiguracji serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie

II Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu

II Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje

IV Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookie służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

V Procesy - umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji

VI Reklamy - umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)

VII Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika

VIII Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników

 e) Rodzaje cookies ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika:

I Nieszkodliwe - Obejmuje cookies niezbędne do poprawnego działania witryny; potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

II Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika

D. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

E. Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.